0034973224921 femac@femac.org

LISA

Low Input Sustainable Agriculture

 

“Applying to crops the optimal amounts of resources such as water, fertilizers, and plant protection products is a necessary challenge to ensure the economic and environmental sustainability of agriculture”.

Fitosanitaris

LISA gestionará , amb els equips d’investigació de la UDL, i el  IRTA, al capdavant, noves tècniques i mètodes alternatius  per minimitzar l’ús de fitosanitaris, mitjançant, entre altres , la gestió  en males herbes.

Fertilitzants

Un factor clau per l’èxit dels conreus és la fertilitat del sòl. LISA implementará les últimes tenologies en teledetecció , captació de dades i de processament en sistemes GIS, per a potenciar nous sistemes varibles d’aplicació d’àdobs.

L'AIGUA

L’aigua és un bé escàs i cal preservarne tant la quantitat com la qualitat. LISA Proposa posar en marxa projectes pilot , innovacions i  aplicar noves tecnològies,  que permetin un ús més efcient del reg.

ELS CULTIUS

CULTIU DE LA VINYA

Coneixent les sones diferènciades podrem realitzar una  planificació de la verema més precisa, per poder obtindre un raïm diferenciat per qualitats que proporcionaran un valor afegit en el global de la collita.

CULTIUS DE FRUITS SECS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LISA es uns dels projectes que formen part de la Comunitat de les tecnologíes de la producció agroalimentària -COTPA.

Amb el suport de: