0034973224921 femac@femac.org

ACTIVITIES

Detecció i control de males herbes

Processament en sistemes GIS

Optimització d’inputs a nivell de parcel·la

Estimació de la demanda d’inputs

Gestió de l’aigua en Comunitats de Regants